about_page_img

Tuğba Kaplanhan


Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde başarıyla bitiren Tuğba Kaplanhan, Klinik Psikoloji Programında Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamıştır.

Yaşam Hastanesinde bir senelik staj süresini doldurmasının ardından, Ankara Diskapı Hastanesi Psikiyatri servisinde yatan hastalara da çeşitli testler uygulamıştır. 'Benlik Saygısının Aşka İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi' konusu hakkında sunulmuş bir bildirisi vardır. Kişilik faktörünün erteleme ve karar verme davranışları üzerindeki etkisi hakkında araştırmalar yapmış, poster ve bildiriler hazırlamıştır. Duygudurum bozuklukları konusunda ve Madde Bağımlılarında algılanan sosyal destek, tedavi motivasyonu, eş zamanlı görülen psikiyatrik belirtilerle ilgili devam eden çok kapsamlı araştırmaları Koç Üniversitesi'nde yürütmektedir.

Davranış Bilimleri Enstitüsünde EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) eğitimlerini ve süper vizyonlarını tamamlayan Kaplanhan çocuklara ve yetişkinlere yönelik uygulanan çeşitli kişilik ve zeka testlerinin uygulanması, puanlanması ve yorumlanması yetkinliğini almıştır. 2 buçuk yıl devam eden projektif testler eğitimini, Rorschach ve Projektif Testler Derneği'de tamamlamıştır. 6 ay devam eden 'Nöropsikolojik Testler' eğitimini alan Kaplanhan, Nörolojik tanı belirlenmesinde etkin rol almaktadır. 'Aile içi Şiddete Son' kampanyası kapsamında ailelere danışmanlık yapmış, Atatürk Çocuk Esirgeme Yurdu'nda bir sene boyunca gönüllü psikolog olarak çalışmıştır.

Genç Müteşebbisler Jaycees Ankara Derneği, Lider İnsan Kaynakları Yönetim Akademisi eğitimlerini tamamlayan Kaplanhan; üyesi olduğu Türk Psikologlar Derneği tarafından Teşekkür Belgesi ile ödüllendirilmiştir.

Bilişsel Davranışçı Terapi, Sistematik Aile Terapisi ve EMDR tekniklerini kullanarak, psikoterapi çalışmalarını İstanbul Psikiyatri Enstitüsünde sürdürmektedir. Duygudurum Bozuklukları ile ilgili çalışmaları, özel projeler kapsamında devam etmektedir.

Birçok televizyon programı ve haber bültenlerine uzman olarak katılan Kaplanhan; Elele, Form Sante, Fit Men, Hey Girl dergilerinde düzenli olmak üzere, farklı dergilerde uzman görüşü bildiren yazılar yazmaya devam etmektedir.

Deniz ile ilgili bütün sporlara ilgi duyan Kaplanhan, 2010 yılından bu yana kaptan olarak yelken sporu ile uğraşmaktadır. Fotoğraf sanatının, insanın kendini anlatma yollarından biri olduğuna inanan Kaplanhan fotoğraf sanatıyla da amatör olarak ilgilenmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Mezunları Derneği, Bipolar Yaşam Derneği ve Türk Psikologlar Derneği üyesidir.