Erkek Cİnsel İşlev Bozukluğuna Neden Olabilecek Faktörler

Kadın ve erkeği tanımlamada toplumsal cinsiyet rollerini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Biyolojik cinsiyetin aksine, toplumsal cinsiyet gelenek ve göreneklerle şekillenmekte ve zaman içince değişebilmektedir. Her bir cinsiyetin kendine ait imkanları, rolleri ve sorumlulukları vardır. Bunun en açık göstergesi kamusal alanda çalışma ve politikada erkeklerin; ev işleri ve aile sorumluluklarında kadınların aktif rol almasıdır.

Çocukluk yıllarımıza dönersek gözlerimizi biraz geriye çevirerek, şu sözleri çok rahat hatırlarız; 'erkekler ağlamaz oğlum', 'güçlü ol oğlum', 'aslan oğlum', 'hanım hanımcık otur kızım', 'gittiğimiz yerde sessizce otur kızım'...

Kızlar hanım hanımcık olur, pembe giyinir, sessizdirler! Dayak yeseler de sessiz kalırlar! Erkekler mavi, lacivert gibi koyu renkler giyinir, erkekler ağlamaz, erkekler güçlü olmalı, aslan olmalı ve kükremelidir! Bu sözler ile büyüyen erkekler, zaman zaman güçsüz olabileceklerini kabullenmezler. Toplumumuzda erkekler, cinsiyet ve cinsellik konularında herhangi bir rahatsızlık yaşadıklarında da bunu kabullenmezler. Bu inkar, problemin daha da büyümesine neden olur ve tedaviyi zorlaştırır. Yapılan araştırmalar, erkeklerin yaklaşık %40'ının yaşamları boyunca en az bir cinsel işlev bozukluğu yaşadığını göstermektedir. Azalmış cinsel işlev bozukluğu, cinsel tiksinti bozukluğu, erektil işlev bozukluğu (sertleşme kaybı), inhibe erkek orgazmı (orgazm olamama), prematüre ejakülasyon (erken boşalma), retarde ejakülasoyon (geç boşalma), anhedonik orgazm, doyumsuzluk erkeklerin en sık yaşadığı bozukluklarıdır. Aşağıda ki faktörler cinsel işlev bozukluğu yaşama riskini çoğaltan nedenlerdir.

• Yetiştirilme koşulları ve geleneksel erkek cinsel rolü
• Negatif beden imajı
• Edilgenlik çekingenlik
• Katı dini inançlar
• Anne ve babaya ilişkin sorunlar
• Kişilik sorunları,
• Cinsel yönelim sorunları
• Yetersiz yanlış cinsel bilgiler, tabular, mitler, inanışlar
• Cinsel taciz ve travmalar
• Cinsel fobiler ve kaçınmalar,
• Maskelenmiş Parafililer (cinsel sapkınlıklar),
• Çocuk sahibi olmak istememek,
• Psikiyatrik rahatsızlıklar,
• Stres ve üzüntü kaynağı olan yaşam olayları,
• Yaşla veya çekicilikle ilgili endişeler,
• Eşe ilgi kaybı,
• Yakınlık sorunları,
• Evlilik çatışmaları,
• Eşin cinsel beceri eksikliği,

Sevgili okurlar, problemlerinizi görmezden gelerek büyütmeyiniz… Daha mutlu bir hayat, daha sağlıklı ilişkiler yaşayabilirsiniz…